กฤติยาณี แม็คคาเทีย (พรมแพง)

Krittiyanee “Kriss” Prompaeng serves as Deputy Managing Director and is a member of the KPPM Global Board of Directors. Kriss is a former “teacher of the year” in Thailand and an experienced executive in multi-level, social and on-line marketing. Kriss has developed custom cosmetics for several companies and has been a leader in product development, manufacturing and business development. In addition, Kriss serves as the chief creative officer for KPPM Global and has been instrumental in building key strategic relationships with investors, distributors, and manufacturers. Kriss was born in Thailand and received her bachelors degree in education and her masters degree in education management inThailand. She has continued her post-graduate management education with additional studies in South Korea.

คุณกฤติยาณี"คุณคริส" แม็คคาเทีย (พรมแพง) รองกรรมการผู้จัดการและเป็นคณะกรรมการ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด คุณกฤติยาณี เป็นอดีตเคยได้รับรางวัล "ครูดีเด่นแห่งปี" ในประเทศไทยและเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาด และการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยเฉพาะธุระกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามชั้นนำหลายบริษัทและเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตและการพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้คุณกฤติยาณียังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญกับนักลงทุน ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิต คุณกฤติยาณี(คุณคริส)เกิดในประเทศไทยจบปริญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ,ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาและได้ผ่านการอบรมด้ารการบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ